nchc_logo
 
最新公告
【維運公告】 國際電路計劃性維護通知-4/18 2023-03-30
【維運公告】 國際電路計劃性維護通知-4/21 2023-03-30
【維運公告】 DFA01光纖承載電路路由調整作業-原3/25作業暫緩,擬延期至3/27進行 2023-03-25
【維運公告】 DFA01光纖承載電路路由調整作業-3/25 2023-03-25
【維運公告】 國際電路計劃性維護通知-3/30 2023-03-22
【維運公告】 國際電路計劃性維護通知-3/22 2023-03-21
 
 
 
TWAREN Weather Map
 
TWAREN網路品質測試系統
 
網路服務可用率
 
服務影響件數
 
累積到訪人數:707031   (Since 2008/01/01)