nchc_logo
 
最新公告
【維運公告】 國際電路計劃性維護通知-6/26 2023-06-02
【維運公告】 國際電路計劃性維護通知-6/22 2023-06-02
【維運公告】 國際電路計劃性維護通知-6/9 2023-06-02
【維運公告】 國際電路計劃性維護通知-6/20 2023-06-02
【維運公告】 TWAREN SSL VPN 維護通知 5/31 2023-05-24
【維運公告】 台南主節點對外路由器電源替換-05/12 2023-05-12
 
 
 
TWAREN Weather Map
 
TWAREN網路品質測試系統
 
網路服務可用率
 
服務影響件數
 
累積到訪人數:707031   (Since 2008/01/01)