nchc_logo
 
  維運公告內容 | Bulletin Content
  TWAREN SSL-VPN 系統更新 9/1
  公告類別: 設備
  事件類別: 通知
  公告發佈日期: 2020-08-31 13:25:40
  事由:


TWAREN SSL-VPN將於09/01 19:00~21:00進行系統更新,

維護時間系統將不定時斷線,敬請見諒。

  預估影響時間: 2020-09-01 19:00:00 ~ 2020-09-01 21:00:00
  影響範圍: TWAREN SSLVPN使用單位
  補充說明:
 
 
累積到訪人數:811285   (Since 2008/01/01)